llsastre.com

Errates

Pàgina personal d'En Llorenç Sastre

Matemàtics il·lustres:

 visites 1 2 6 1

Errates detectades

Última actualització: 10-06-2014

Notes

En aquesta pàgina trobareu el fitxer d'errates del llibre "Àlgebra lineal. Problemes resolts" . Per aconseguir-lo féu clic sobre l'opció que us interessi.

Si trobeu més errates que les localitzades fins ara, envieu-me un correu amb l'errata i el número de pàgina on es troba. Gràcies.
 

Fitxer DVI original

errates.dvi

Aquesta opció descarrega el fitxer original de les errates en format DVI (errates.dvi -45656 bytes-). És la opció que garantitza millor qualitat, però és necessari tenir un visualitzador dvi o el programa LaTeX instal.lat. Si no es disposa d'ell es pot aconseguir a l'adreça:

http://www.miktex.org (per a windows o linux)

Descarregueu els fitxers d'instal·lació, a més de tots els fitxers TXT per tenir-ne les instruccions (és gratuït). Un cop descarregat el fitxer el podeu editar i imprimir des del programa yap.exe o el visualitzador que incorpori el LaTeX que tingueu.

 

 

Fitxer Postscript

errors.zip

Aquesta opció descarrega un fitxer comprimit (errors.zip -204943 bytes-) per als que disposin de visualitzadors de fitxers PostScript, com ara el GSview32. Si no el teniu el podeu aconseguir a l'adreça

http://www.ghostscript.com/

i agafeu tots els fitxers ZIP i EXE (és gratuït). Per instal.lar-lo féu doble clic sobre el fitxer EXE i seguiu les instruccions.

 

 

Fitxer PDF

erratesPDF.pdf

Aquesta opció descarrega un fitxer pdf (erratespdf.pdf -102436 bytes-) per als que disposin de visualitzadors de fitxers PDF, com ara l'Adobe Acrobat Reader. Si no el teniu el podeu aconseguir a l'adreça

http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html

| Pàg.principal | Llibre d'àlgebra | Llibre d'anàlisi | Enllaços | Sobre l'autor | Contacte | Escriu-me |