llsastre.com

Extracte

Pàgina personal d'En Llorenç Sastre

Matemàtics espanyols il·lustres s. XIX-XX:

 visites 1 6 4 6

Descripció

El llibre consta d'un recull de problemes d'àlgebra i de programació lineal i està dividit en set capítols:

            Cap. 1: Matrius.
            Cap. 2: Determinants.
            Cap. 3: Sistemes d'equacions.
            Cap. 4: Espais vectorials.
            Cap. 5: Aplicacions lineals. Diagonalització.
            Cap. 6: Programació lineal. Mètode del símplex.
            Cap. 7: Models d'exàmens.

Cada capítol, llevat del setè, conté un resum de la teoria que es necessita per a la resolució dels problemes que es proposen, un recull d'enunciats de problemes i, separadament, presenta una acurada explicació de la seva resolució, que està estructurada de manera que l'alumne pugui adaptar els mètodes utilitzats en uns altres exercicis. El darrer capítol és un recull d'exàmens d'àlgebra lineal, completament resolts.

Els autors són en Llorenç Sastre i en Manel Moyà, professors associats del departament de matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears. Està escrit l'any 1998 i publicat per l'editorial DOCUMENTA BALEAR. El llibre es pot trobar a qualsevol llibreria universitària o de llibres de text, i el seu preu és de 15 €.

Coberta


Si voleu comprar-lo, premeu el botó.

Edicions DOCUMENTA BALEAR
Maig 1998

| Pàg.principal | Llibre d'àlgebra | Llibre d'anàlisi | Enllaços | Sobre l'autor | Contacte | Escriu-me |