Si no es veu bé, refrescau la pàgina (pitjant F5)
  • 1977. Oli sobre tela. 67x46 cm.
    Còpia del quadre del mateix títol den Velázquez per a l'estudi de les tonalitats de claroscur i de l'ús dels colors terrosos.
  • 1977. Oli sobre sac. 90x57 cm.
    Còpia del quadre del pintor anglès John Constable en el que es pretenia estudiar contrastos de color en un paisatge.
  • 1977. Oli sobre tela. 40x50ap cm.