llsastre.com

Enllaços

Pàgina personal d'En Llorenç Sastre

Matemàtiques

Enllaços interessants sobre el mon de les matemàtiques
http://www.unnet.es/~amm2000/enlaces_math.html

Aquí matemàtiques. La pàgina de recursos de l'Xtec de la Generalitat de Catalunya:
http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/

Recursos en matemàtiques:

http://www.buc.unican.es/Recursos/matematicas.htm

http://mthwww.uwc.edu/wwwmahes/files/math01.html

http://www.arrakis.es/~analor/www7.htm

http://www.areabase.com/cs.ciencia.matematicas.htm

http://centros3.pntic.mec.es/cp.leon.felipe6/enlaces.htm

http://www.matematicas.net/

http://www.divulgamat.net/

http://www.recursosmatematicos.com/

http://www.lasalvacion.com/matematicas/

http://www.edumat.net/

http://www.sectormatematica.cl/

http://www.fermatsi.org

 

Entorns virtuals d'educació a distància

Recursos sobre entorns virtuals i experiències d'aprenentatge a distància:
http://www.uned.es/catedraunesco-ead/cursos.htm

Referències a l'educació a distancia tant a Espanya com a fóra. Té enllaços a les principals eines per a la formació a distancia (WebCT, TopClass, FirstClass, VirtualLearning, Virtual-U, CoMentor, Ariadne, etc) i a diferents llocs de formació a distancia.
http://e-learning.bankhacker.com/


Altres pàgines on es tracta el tema:

 1. http://get.fcep.urv.es/publica/p1/tsld002.htm : Aquí es desenvolupa els components d'un entorn virtual d'aprenentatge.
 2. http://wellpath.uniovi.es/es/index.htm : Un altre lloc però aquest dirigit a professionals de la medecina, amb un entorn d'ensenyament més gràfic.
 3. http://www1.ceit.es/Asignaturas/ecologia/ Distancia/EnseDist.htm : Aquí es repassen els fonaments de l'educació a distancia usant entorns virtuals d'aprenentatge. Hi ha enllaços a algunes eines d'entorns virtuals. Fa especial menció a l'entorn WebCT.
 4. http://www.etsimo.uniovi.es/links/educa.html : Una pàgina important per saber llocs on fan educació a distancia / Teleformació a Espanya i a fóra. Disposa d'enllaços interessants a bibliografia, tecnologia i soft, congressos -conferències i simposi, revistes i publicacions periòdiques.
 5. http://www.elistas.net/lista/virtual/archivo/indice/ 1/msg/7/ : Aquesta és una pàgina de missatges (en un forum, supos) on hi ha enllaços comentats a les principals eines de desenvolupament d'un entorn virtual d'aprenentatge.
 6. http://www.ice.upv.es/servic/c/librose.htm : Aquesta és una pàgina exclusivament de bibliografia sobre l'educació a distància i la formació del professorat. Encara que no faci referència als EVA val la pena saber un lloc per tenir a l'abast bibliografia sobre l'educació a distància.

Referent a pàgines estrangeres podríem mencionar:

 1. http://www.edsurf.net/edshack/virtualu.htm : Pàgina on hi ha múltiples enllaços a universitats que imparteixen educiació a distància, les anomenades Virtual U's.
 2. http://marge.webct.com/webct/public/ show_courses.pl : Aquí hi ha un curs on-line sobre l'entorn WebCT.
 3. http://home.vicnet.net.au/~twt/acenet/ courseoutline.html : Una pàgina de formadors d'educació a distància per a adults. Usa l'entorn WebCT
 4. http://www.worldwidelearn.com/teaching-online.htm Pàgina amb enllaços a educació on-line. El títul exacte és: Online Teacher Training Courses
 5. http://www.let.uu.nl/spaans/tv698/usefullinks.htm : Pàgina on, entre altres ellaços, n'hi ha d'educació i de cursos multimèdia. És una pàgina holandesa-espanyola i la seva tasca és oferir enllaços a altres pàgines sobre temes principalment d'educació.
   

| Pàg.principal | Llibre d'àlgebra | Llibre d'anàlisi | Enllaços | Sobre l'autor | Contacte | Escriu-me |